Tema: Biru dan Hijau Tema: Biru dan Hijau Tema: Merah Tema: Hijau
Latar Belakang: 1 Latar Belakang: 2 Latar Belakang: 3 
slide_5bd7c9b45162e.jpgslide_5a695922be3ad.jpgslide_58b7de16581ed.jpgslide_58b59a7cb775c.jpgslide_5464335cbd87f.jpg

Kemaskini Pada: 17 Nov 2018
Versi 8.1.2
Kenyataan Tender / Sebut Harga Bahagian Kesihatan AwamKenyataan Tender / Sebut Harga Bahagian Kesihatan Awam
TENDER TELAH DITUTUP PADA 7.11.2018 JAM 11:30 PAGI


Tender adalah dipelawa daripada kalangan kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding (UPKJ) yang masih sah dan berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) bagi perolehan kerja-kerja seperti berikut :-

BIL. TAJUK TENDER NO. TENDER KELAS TENDER HARGA DOKUMEN (RM) CIDB (Kategori/Gred)
1. Perkhidmatan Mencuci Dan Membersihkan Parit Di Kawasan Bandar Betong,Bandar Baru Betong(Medan),Kedai di Bebanggai dan kedai di Paya Udak Betong MDB/PH/T/DC/2018-01 Kelas C
Ke
pala VII Sub-Kepala 3(a)(i)
RM200.00 Berdaftar dengan CIDB
2. Perkhidmatan Mencuci Dan Membersihkan Parit Di Kawasan Pekan Spaoh dan RTC Layar,Betong
MDB/PH/T/DC/2018-02 Kelas C
Ke
pala VII Sub-Kepala 3(a)(i)
RM200.00 Berdaftar dengan CIDB
3. Perkhidmatan Mencuci Dan Membersihkan Parit Di Kawasan Pekan Debak,Betong MDB/PH/T/DC/2018-03 Kelas C
Ke
pala VII Sub-Kepala 3(a)(i)
RM200.00 Berdaftar dengan CIDB
4. Perkhidmatan Mencuci Dan Membersihkan Parit Di Kawasan Pekan Pusa, Pekan Maludam dan Pekan Beladin,Betong MDB/PH/T/DC/2018-04 Kelas C
Ke
pala VII Sub-Kepala 3(a)(i)
RM200.00 Berdaftar dengan CIDB
5. Perkhidmatan Membersih Dan Menyapu Jalan di Kawasan Bandar Betong, Bandar Baru Betong (Medan),Kedai di Bebanggai dan kedai di Paya Udak,Betong MDB/PH/T/SS/2018-05 Kelas B
Ke
pala VII Sub-Kepala 3(a)(ii)
RM200.00 Berdaftar dengan CIDB
6. Perkhidmatan Membersih Dan Menyapu Jalan di Kawasan RTC Layar Dan Jalan Utama (Protocol Road) Dari Simpang Pais hingga ke Simpang Pusa,Betong MDB/PH/T/SS/2018-06 Kelas C
Ke
pala VII
Sub-Kepala 3(a)(ii)
RM200.00 Berdaftar dengan CIDB
7. Perkhidmatan Membersih Dan Menyapu Jalan di Kawasan Pekan Debak dan Pekan Spaoh,Betong MDB/PH/T/SS/2018-07 Kelas B
Ke
pala VII Sub-Kepala 3(a)(ii)
RM200.00 Berdaftar dengan CIDB
8. Perkhidmatan Membersih Dan Menyapu Jalan di Kawasan Pekan Pusa, Pekan Maludam dan Pekan Beladin,Betong MDB/PH/T/SS/2018-08 Kelas B
Ke
pala VII Sub-Kepala 3(a)(ii)
RM200.00 Berdaftar dengan CIDB
9. Perkhidmatan Membersih,Menyapu Dan Mencuci Kawasan Market Tamu Betong,Market Basah Betong,Gerai Serbaguna Betong dan Gerai Bumiputera Betong MDB/PH/T/MM/2018-09 Kelas C
Ke
pala VII Sub-Kepala 3(a)(iii)
RM200.00 Berdaftar dengan CIDB
10. Perkhidmatan Membersih,Menyapu Dan Mencuci Kawasan Rumah Asap Betong dan Terminal Bas Baru (Medan), Betong MDB/PH/T/MM/2018-10 Kelas C
Ke
pala VII Sub-Kepala 3(a)(iii)
RM200.00 Berdaftar dengan CIDB
11. Perkhidmatan Membersih,Menyapu Dan Mencuci Kawasan Market Spaoh dan Gerai Bumiputera Spaoh, Betong MDB/PH/T/MM/2018-11 Kelas C
Ke
pala VII Sub-Kepala 3(a)(iii)
RM200.00 Berdaftar dengan CIDB
12. Perkhidmatan Membersih,Menyapu Dan Mencuci Kawasan Market Debak dan Gerai Bumiputera Debak, Betong MDB/PH/T/MM/2018-12 Kelas C
Ke
pala VII Sub-Kepala 3(a)(iii)
RM200.00 Berdaftar dengan CIDB
13. Perkhidmatan Membersih,Menyapu Dan Mencuci Kawasan Market Pusa dan Pusat Komersil Pusa, Betong MDB/PH/T/MM/2018-13 Kelas C
Ke
pala VII Sub-Kepala 3(a)(iii)
RM200.00 Berdaftar dengan CIDB
14. Penyelenggaraan Tapak Pelupusan Sampah di Lidong, Betong MDB/PH/T/DS/2018-14 Kelas C
Ke
pala VII Sub-Kepala 5(i)
RM200.00 Berdaftar dengan CIDB
15. Penyelenggaraan Tapak Pelupusan Sampah di Spaoh, Betong MDB/PH/T/DS/2018-15 Kelas C
Ke
pala VII Sub-Kepala 5(i)
RM200.00 Berdaftar dengan CIDB
16. Penyelenggaraan Tapak Pelupusan Sampah di Debak, Betong MDB/PH/T/DS/2018-16 Kelas C
Ke
pala VII Sub-Kepala 5(i)
RM200.00 Berdaftar dengan CIDB
17. Penyelenggaraan Tapak Pelupusan Sampah di Pusa, Betong MDB/PH/T/DS/2018-17 Kelas C
Ke
pala VII Sub-Kepala 5(i)
RM200.00 Berdaftar dengan CIDB
18. Penyelenggaraan Tapak Pelupusan Sampah di Maludam, Betong MDB/PH/T/DS/2018-18 Kelas C
Ke
pala VII Sub-Kepala 5(i)
RM200.00 Berdaftar dengan CIDB
19. Perkhidmatan Mengutip Sampah di Kawasan Spaoh, Betong MDB/PH/T/WM/2018-19 Kelas B/C
Ke
pala VII Sub-Kepala 2(a)(ii)
RM200.00 Berdaftar dengan CIDB
20. Perkhidmatan Mengutip Sampah di Kawasan Debak, Betong MDB/PH/T/WM/2018-20 Kelas B/C
Ke
pala VII Sub-Kepala 2(a)(ii)
RM200.00 Berdaftar dengan CIDB
21. Perkhidmatan Mengutip Sampah di Kawasan Pusa, Betong MDB/PH/T/WM/2018-21 Kelas B/C
Ke
pala VII Sub-Kepala 2(a)(ii)
RM200.00 Berdaftar dengan CIDB
22. Perkhidmatan Mengutip Sampah di Kawasan Beladin dan Maludam, Betong MDB/PH/T/WM/2018-22 Kelas B/C
Ke
pala VII Sub-Kepala 2(a)(ii)
RM200.00 Berdaftar dengan CIDB
23. Perkhidmatan Mencuci, Membersih dan Menjaga Tandas Awam di Terminal Bas Lama, Betong MDB/PH/S/PT/2018-23 Kelas C
Ke
pala VII Sub-Kepala 3(a)(i)
RM200.00 Berdaftar dengan CIDB
24. Menyelenggara Kebersihan Kawasan Pusat Penyembelihan Khinzir di Betong MDB/PH/S/PT/2018-24 Kelas C
Ke
pala VII Sub-Kepala 3(a)(i)(ii)
RM200.00 Berdaftar dengan CIDB
Dokumen tender boleh diperolehi pada waktu pejabat setelah pembayaran dilakukan untuk yuran dokumen (pada dan selepas 19/10/2018) dalam bentuk wang tunai dan hanya dijual kepada kontraktor yang sah dan mengikut syarat yang ditetapkan.
Kontraktor / Wakil Kontraktor hendaklah membawa bersama sijil pendaftaran ASAL serta salinannya yang telah diakui sah yang dikeluarkan oleh Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding (UPKJ) dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB) semasa membeli dokumen.
Dokumen tender yang dikemukakan harus disertakan dengan dokumen-dokumen seperti berikut :-
a. Sijil Pendaftaran Perniagaan yang telah disahkan
b. Sijil Pendaftaran Kontraktor dengan UPKJ yang telah disahkan mengikut Kelas dan Kepala UPKJ yang telah ditetapkan
c. Salinan Sijil Pendaftaran Kenderaan iaitu Lori (hydraulic) dengan muatan 3 tan atau Compactor Lorry dan Surat Perjanjian sewa guna kenderaan daripada pemilik kenderaan untuk tender seperti yang berikut :-

1) MDB/PH-T/WM/2018-19 - Perkhidmatan Mengutip Sampah di Kawasan Spaoh,Betong
2) MDB/PH-T/WM/2018-20 - Perkhidmatan Mengutip Sampah di Kawasan Debak,Betong
3) MDB/PH-T/WM/2018-21 - Perkhidmatan Mengutip Sampah di Kawasan Pusa,Betong
4) MDB/PH-T/WM/2018-22 - Perkhidmatan Mengutip Sampah di Kawasan Beladin dan Maludam,Betong

Kegagalan berbuat demikian, Jawatankuasa Tender Majlis berhak menolak tawaran tender.
Dokumen tender yang sempurna diisi hendaklah dengan menggunakan sampul surat yang diatasnya bertanda SULIT dan ditulis dengan jelas Tarikh Tutup, Nombor Tender serta Tajuk Tender dan perlu dimasukkan ke dalam peti tender beralamat seperti berikut :-
  SETIAUSAHA
MAJLIS DAERAH BETONG
95700 BETONG
SARAWAK
Tarikh tutup bagi semua tender di atas adalah pada 07/11/2018 - Rabu Jam 11:30 pagi dan sebarang dokumen tender yang diterima selepas masa yang ditetapkan akan ditolak.
Tempoh sah laku tender hendaklah 60 hari dari tarikh tutup.
Majlis Daerah Betong tidak terikat untuk menerima tawaran tender yang terendah atau mana-mana tawaran.